Officiell hemsida för boken "Mäta vatten" - 3:e upplagan (2003)

OmslagMäta vatten är slutsåld och i väntan på en ny upplaga, erbjuder vi den som pdf, utan kostnad. Observera att den kan bara läsas, inte skrivas ut.

Ladda hem Mäta vatten

Om du vill medverka till att en ny upplaga kommer i tryck eller publiceras på webben,
skulle vi uppskatta dina synpunkter, kommentarer och kanske också förslag på finansiering. Kontakta Mikael Olsson.

Anne-Marie, Mikael och Stefan


Tillägg

Rättelser och uppdateringar

Länklista

Tillägg

Budgeteringsmodell för kväve och fosfor

Modellen beräknar tillförsel av kväve och fosfor till vattendrag och sjöar från olika källor. Denna modell är i huvudsak en direkt efterapning av den datamodell som Tord Wennerblom, länsstyrelsen i Älvsbors län och Hans Kvarnäs, SLU, utarbetat. De bygger sin modell på Naturvårdsverkets Rapport 3692, "Tillförsel av kväve och fosfor till vattendrag och sjöar i Sveriges inland", som är en av undelagsrapporterna till "Hav ´90".

Alkalinitetsmätning

I den tredje upplagan av Mäta vatten fick vi inte plats med instruktionen till hur man mäter alkalinitet.
Den som vill ha den sidan kan ladda hem den som en PDF-fil.
Alkalinitetsmätning i .pdf-format.

Bestämning av tillväxtpotential

Det är ofta svårt att bestämma fosfat och totalfosforkoncentrationer i naturvatten. Som ett alternativ kan man för att visa på näringstillgången i vattnet bestämma tillväxtpotentialen genom att odla andmat i vattnet några dagar. Metoden grundar sig egentligen på en standard för att mäta tillväxtbegränsning (se sid 115) men kan även användas för att visualisera gödningseffekter i vatten. Den som vill ha den sidan kan ladda hem den som en PDF-fil.
Bestämning av tillväxtpotential i .pdf-format.


Rättelser och uppdateringar

 

Figurtext till figur 22 på sidan 20
I sista stund byttes figuren mot den mer aktuella som finns där nu. Dock byttes inte bildtexten. Figuren visar alltså nutida nedfall enligt SMHI-beräkningar och originalet är hämtat från Naturvårdsverkets hemsida 2003-03-24.


Länkar

Virtue

är ett ett läromedel för både fält- och lektionsarbete om påväxt i vattenmiljöer.
Virtue är kostnadsfritt för skolor att använda.
Virtue och erbjuder också den webbaserade Virtuedata för att registrera och söka undersökningsresultat.

För att kunna läsa tillägget behöver Du ha installerad i din dator. Programmet är gratis.

Ansvarig för denna sida: Stefan Bydén. Ligger på Oderland.se Senast uppdaterad 160921

Upp igen